Articles, Blog

Vixx little fanboy


Nhạc lên mạng bị gián đoạn rồi chạy đi mạng ơi Ok, tiếp tục thôi quay một cái thật ngầu nào 🙂 mới ngầu đây xong lại quay về trạng thái ban đầu rồi mạng lại nghẽn lên cao thế nghẽn tiếp xuống đất rồi 🙂 sao ko ngân ra tiếp nhỉ đọc chú nè ko đọc theo được thì diễn vậy đoạn cuối tới rồi bắt chước anh Taek nè bé không phải là người Hàn nên phát âm không chuẩn. mọi người thông cảm

Tagged , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *